Catering

 
03-04-2011
C

Catering var oprindelig levering af mad, drikke og toldfrie varer til fly, færger o.l. Senere udvidet til at omfatte leverancer af især halvfabrikata til storkøkkener og fast food-restauranter. I dag anvendes det også om samlede bespisningsløsninger for institutioner eller større befolkningsgrupper, fx pensionister.

 
 
Find information om: alt om dyr guide guide Alt om dyr kæledyr dyr pasning af dyr
(Hovedkategori: Madleksikon)